Sponsored Links

Sponsored Links

Archives

WORLDARM 2016 DOPING RESULTS, 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

Doping - Syringe

Doping – Syringe │ Image Source: doping –

Continue reading WORLDARM 2016 DOPING RESULTS, 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

VIDEO: Krasimir Kostadinov vs. Ivan Matyushenko, WorldArm 2016

Krasimir Kostadinov vs. Ivan Matyushenko, Senior Men -110 kg Left Hand, WorldArm 2016

Click ► Krasimir Kostadinov vs. Ivan Matyushenko ◄ Click

Continue reading VIDEO: Krasimir Kostadinov vs. Ivan Matyushenko, WorldArm 2016

VIDEO: Kydyrgaly Ongarbaev vs. Evgeny Prudnik, WorldArm 2016

Kydyrgaly Ongarbaev vs. Evgeny Prudnik, WorldArm 2016

Click ► Kydyrgaly Ongarbaev vs. Evgeny Prudnik ◄ Click

Continue reading VIDEO: Kydyrgaly Ongarbaev vs. Evgeny Prudnik, WorldArm 2016

4 VIDEOS: Oleg Zhokh, Sasho Andreev, Artem Taynov, Alexander Logvin, WorldArm 2016

Oleg Zhokh, Sasho Andreev, Artem Taynov, Alexander Logvin, WorldArm 2016

Scroll down to watch all 4 videos:

Artem TAYNOV

Continue reading 4 VIDEOS: Oleg Zhokh, Sasho Andreev, Artem Taynov, Alexander Logvin, WorldArm 2016

3 VIDEOS: Juniors 18 Left & Right Hand Finals, WorldArm 2016

Giorgi Melikishvili vs. Tamerlan Sanakoev, Junior Boys 80 kg Right Final, WorldArm 2016, 38th World Armwrestling Championships 2016 WAF

See ► RESULTS: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships

Continue reading 3 VIDEOS: Juniors 18 Left & Right Hand Finals, WorldArm 2016

RESULTS: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

WorldArm 2016, 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

WorldArm 2016, 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF),

Continue reading RESULTS: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

STARTING LISTS: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

WorldArm 2016, 38th World Armwrestling Championships 2016 WAF, Skaptopara Sports Hall, Blagoevgrad, Bulgaria

Worlds2016 – Bulgaria – promo

Source:

Continue reading STARTING LISTS: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

INFO: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

WorldArm 2016, 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

WorldArm 2016, 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF),

Continue reading INFO: WorldArm 2016: 38th World Armwrestling Championships 2016 (WAF)

COMMUNICATION FROM DOPING CONTROL COMMITTEE 2016

Doping - Syringe

Doping – Syringe │ Image Source: doping –

Continue reading COMMUNICATION FROM DOPING CONTROL COMMITTEE 2016