Skip to content

VIDEO: Ermes Gasparini vs. Wagner Bortolato, sparring right arm before KOTT3

https://www.youtube.com/watch?v=B6sszA6QjJM
Source: Ermes Gasparini