Skip to content

Dmitriy Trubin / Dmitry Trubin / Dmitri Trubin

TOP8 - STAGE 2 PAIRS

VIDEO: TOP8 – STAGE 2 PAIRS DRAW

Tim Bresnan vs. Rustam Babayev Dmitry Trubin vs. Alex Kurdecha Kydyrgali Ongarbayev vs. Levan Saginashvili  Vitaly Laletin vs. Evgeny Prudnik https://www.youtube.com/watch?v=po2h9Pul3x8 Source: ARMBETS TV