VIDEOS: LALETIN vs SILAEV vs TRUBIN – 95+ – AMC 2022

ЛАЛЕТИН vs СИЛАЕВ – LALETIN vs SILAEV – 95+ – AMC 2022

Source: ARMWRESTLING MICHURIN
Dmitry Silaev vs Vitaly Laletin

Dmitry Silaev vs Dmitry Trubin

Vitality Laletin vs Dmitry Silaev $10000 Final Match

Source: ARMSHARK ARMWRESTLING

Tags: , ,