Skip to content

VIDEO: A1 Russian Open 2013 – Top 10 Best Fights

A1 Russian Open 2013 – Top 10 Best Fights

Published on 21 Sep 2013

A1 Russian Open 2013 – Top 10 Best Fights:

1. Matyushenko – Kostadinov
2. Pushkar – Cyplenkov
3. Matyushenko – Semerenko
4. Zhokh – Semerenko
5. Archegov Vs Musaelyan
6. Gazimagomedov – Tsoriev
7. Zoloev – Trubin
8. Archegov vs Taynov
9. Ismailov – Karpov
10. Trubin – Zhokh

Source: ArmwrestlingTVRussia

Krasimir Kostadinov vs. Ivan Matyushenko - A1 Russian Open 2013
Krasimir Kostadinov vs. Ivan Matyushenko – A1 Russian Open 2013

See ► RESULTS: A1 Russian Open 2013 │PHOTOS ◄

See all the articles about #